ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ru
499.00 рублей
1 سال
150.00 рублей
1 سال
349.00 рублей
1 سال
.рф
499.00 рублей
1 سال
150.00 рублей
1 سال
349.00 рублей
1 سال
.com
948.00 рублей
1 سال
948.00 рублей
1 سال
948.00 рублей
1 سال
.net
1188.00 рублей
1 سال
1188.00 рублей
1 سال
1220.00 рублей
1 سال
.info
1492.00 рублей
1 سال
1516.00 рублей
1 سال
1492.00 рублей
1 سال
.org
1252.00 рублей
1 سال
1252.00 рублей
1 سال
1276.00 рублей
1 سال
.biz
1492.00 рублей
1 سال
1492.00 рублей
1 سال
1516.00 рублей
1 سال
.su
550.00 рублей
1 سال
N/A
550.00 рублей
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains